Chính sách bảo mật

HAVI Ecopac CO., LTD

Chính sách bảo mật

Quyền riêng tư của bạn là rất quan trọng đối với HAVI Ecopac Co. LtdCác dữ liệu cần thiết bởi chúng tôi để nâng cao dịch vụ của chúng tôi được xử lý hoàn toàn, và chúng tôi quản lý cả hai sử dụng của bạn và thông tin thu thập về bạn một cách cẩn thận. Chúng tôi không tiết lộ thông tin của bạn với bên thứ ba cho mục đích kinh doanh. Cả việc sử dụng các trang web và các dịch vụ được cung cấp bởi HAVI Ecopac Co. Ltd là nơi chính sách bảo mật này được áp dụng.

Những điều được trong chính sách bảo mật này bao gồm thông tin của bạn mà chúng tôi thu thập được, những gì chúng tôi sử dụng nó cho, và với ai và trong hoàn cảnh nào thông tin này có thể được tiết lộ. Các chế độ lưu trữ chúng tôi áp dụng cho bạn, bảo vệ dữ liệu, và quyền của bạn khi là chủ sở hữu dữ liệu cũng sẽ được thảo luận trong chính sách bảo mật này.

Xử lý dữ liệu

Thông tin của bạn không được lưu trữ trong một thời gian dài vượt quá khung thời gian được phép hợp pháp. Có khả năng thông tin của bạn đang được xử lý ở Hoa Kỳ vì lá chắn bảo mật của EU / US có hiệu lực. 

Bạn có thể đọc bên dưới cách dữ liệu của bạn đang được xử lý, lưu và biện pháp đảm bảo nào chúng tôi áp dụng để đảm bảo an toàn cho dữ liệu và dữ liệu được tiết lộ với ai.

Quyền riêng tư và bảo mật

Để cho thấy mức độ cam kết của chúng tôi đối với việc đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi đã cẩn thận đưa ra chính sách bảo mật này.

Danh sách gửi thư

Chúng tôi chỉ tiếp thị qua email dựa trên ủy quyền. Bạn sẽ chỉ nhận được email từ HAVI Ecopac Co. Ltd nếu bạn đã đăng ký liên lạc qua email với chúng tôi hoặc bạn đã làm như vậy trong thời gian qua, vì chúng tôi không gửi email cho mọi người trừ khi hồ sơ của họ với chúng tôi cho thấy rằng họ đã yêu cầu. Tần suất chúng tôi gửi thư của chúng tôi đang được kiểm soát để không làm phiền bạn với quá nhiều email. Vui lòng gửi một bản sao của bất kỳ tin nhắn hoặc thư không mong muốn từ chúng tôi cùng với ý kiến của bạn về tin nhắn.

Để huỷ đăng ký

Chúng tôi cũng đảm bảo rằng bạn dễ dàng hủy đăng ký liên lạc qua thư của chúng tôi hơn. Để xóa email của bạn khỏi danh sách gửi thư của chúng tôi, vui lòng kiểm tra phần dưới của bất kỳ thư nào bạn nhận được từ chúng tôi và làm theo quy trình để hủy đăng ký.

HAVI Ecopac Co. Ltd Website

Không ai được yêu cầu bởi HAVI Ecopac Co. Ltd tiết lộ thông tin cá nhân của họ. Mua các mặt hàng được thực hiện trên trang web của chúng tôi mà không cần bạn đăng ký với chúng tôi. HAVI Ecopac Co. Ltd sẽ chỉ cần thông tin cá nhân từ bạn để hoàn thành giao dịch và vận chuyển các mặt hàng của bạn đến địa điểm của bạn khi bạn mua hàng từ chúng tôi. Chỉ tên, số điện thoại và địa chỉ email hoạt động của bạn sẽ được yêu cầu.

Thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoại trừ dịch vụ trên. Bạn có thể chọn nhận email từ chúng tôi (tùy chọn) và cũng có thể xem chi tiết tài khoản của bạn theo tốc độ của riêng bạn bằng cách nhấp vào "tài khoản của tôi", trong trường hợp bạn tạo tài khoản trước khi mua xong.  

Bạn sẽ tìm thấy nhiều phương pháp bảo mật tại chỗ trên trang web của chúng tôi, có sẵn để bảo mật thông tin cá nhân và thẻ tín dụng của bạn. Các biện pháp đảm bảo như toàn trang web, giỏ hàng được chứng nhận PCI cùng với chứng chỉ SSL, https và xác thực mở rộng được đưa ra để bảo vệ bạn. Bạn cũng có quyền hướng dẫn chúng tôi về cách chúng tôi nên xử lý thông tin cá nhân của bạn, liệu có nên sửa đổi hoặc xóa. Bạn có thể liên lạc với chúng tôi thông qua trang liên hệ để kích hoạt quyền này.

Tương tự, chúng tôi hiểu rằng thông tin của bạn đang được xử lý để hoàn thành các hợp đồng mà chúng tôi có thể chia sẻ hoặc thực hiện sau các cơ hội kinh doanh hợp pháp nêu trên, điều quan trọng là phải biết rằng thông tin của bạn an toàn với chúng tôi. 

Đăng nhập tài khoản

Bạn sẽ được yêu cầu tạo tên người dùng và mật khẩu nếu bạn chọn đăng ký tài khoản với HAVI Ecopac Co. LtdThông tin của bạn sẽ được lưu giữ an toàn với chúng tôi ngay cả sau khi hoàn thành giao dịch của bạn. Bạn có thể đăng nhập vào trang web và thông qua các hoạt động tài khoản của bạn mà không cần mua bất cứ thứ gì. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang của chúng tôi hoặc địa chỉ email chính thức của chúng tôi nếu bạn chưa tạo tài khoản với HAVI Ecopac Co. Ltd hoặc bạn có bất cứ điều gì để hỏi về thông tin nào của bạn mà chúng tôi đã lưu với chúng tôi.

Phương pháp được sử dụng để bảo vệ sự riêng tư của bạn

Chúng tôi tránh lạm dụng, thay đổi và mất dữ liệu bằng cách sử dụng các tính năng bảo mật hiệu quả. Chỉ những nhà cung cấp dịch vụ và nhân viên đang làm việc cung cấp loại dịch vụ email chính xác mà bạn đã đăng ký mới là những người có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn. Thông tin của bạn sẽ không bao giờ được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào bất kể họ là ai.

Hãy yên tâm rằng thông tin của bạn sẽ không được bán cũng như cho thuê với bất kỳ cá nhân hoặc nhóm nào vì bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo trước và ủy quyền thích hợp từ bạn hoặc ngoại trừ có lệnh hợp pháp.

Cookies

Các mẩu thông tin được gửi bởi một trang web tới trình duyệt ổ cứng chỉ để giữ bản ghi được gọi là cookie. Khi khách truy cập đóng trình duyệt, cookie sẽ bị xóa. Khi bạn đến thăm HAVI Ecopac Co. Ltd trang web, một số thông tin không thể nhận dạng cá nhân cụ thể được lưu trữ tạm thời. Thông tin hạn chế này chứa loại hệ điều hành bạn đang sử dụng, loại thiết bị bạn đang sử dụng và loại trình duyệt bạn đang sử dụng.

Trang web của chúng tôi cũng ghi lại số lượng khách truy cập trên trang web của chúng tôi, trang nào họ truy cập và thời gian họ ở lại trên mỗi trang. Không có thông tin cá nhân của bạn được bao gồm trong thông tin này.   

Sử dụng Web Beacons

Để biết chính xác số lượng người nhận mở email của chúng tôi khi chúng tôi gửi cho bạn, web beacon có thể được bao gồm trong thư. Để giúp chúng tôi thiết kế các dịch vụ email tốt nhất cho bạn, khi bạn nhấp vào liên kết được nhúng trong email, điều này có thể được chúng tôi ghi lại dưới dạng phản hồi để biết dịch vụ cụ thể nào bạn quan tâm. Thông tin được thu thập bởi web beacon bao gồm thời gian và ngày của một trang cụ thể bạn truy cập, cho dù bạn có kiểm tra email của chúng tôi hay không, sau đó là địa chỉ trang web. Thông tin này không bao gồm cá nhân hoặc hệ thống của bạn.